Category Archives: Dedektör

GPR GROUND PENETRATING RADAR

GPR GROUND PENETRATING RADAR

Gpr radar ( ground penetrating radar ), Yer altı araştırmaları için kullanılan radar çeşididir. GPR radar sistemlerinde VHF ya da UHF radyo dalgaları kullanılır. GPR radar cihazları dört kısımdan oluşur. Verici, alıcı, antenler ve bilgisayar. Bu cihazların çalışma prensiplerinden genel olarak bahsedelim. Vericiden modüle edilmiş bir RF sinyal, tek yönde doğrusal yönlendirilmiş antenden gönderilir. Sinyal yer altına doğru ilerlerken bazı nesnelerden geriye yansıyıp, tek yönde doğrusal yönlendirilmiş alıcı antenine gelir. Gönderilen sinyal ile yansıyarak geri gelen sinyal arasında bir zaman farkı vardır. Bu iki sinyal arasında bir faz farkı oluşur. Gpr radar bilgisayarı bu faz faklarını bir ara yüz programı ile anlaşılır hale getirir.

gpr ground penetrating radar

GPR-RADAR

GPR-RADAR

GPR RADAR cihazları çalışma frekanslarına göre farklı derinliklerde ve hassasiyetlerde algılama yaparlar. Yüksek frekans (UHF) bandını kullanan cihazlar genelde yüzeysel araştırmalarda kullanılırlar ( 0 – 4 metre ). Küçük nesnelere karşı daha duyarlıdırlar ve yüksek çözünürlükte sonuçlar verebilmektedirler. Düşük frekanslarda çalışan cihazlar genelde jeoloji ve jeofizik alanlarında çokça tercih edilirler. Çok derin ( 2 – 90 metre ) derinliklere kadar algılama yapabilmektedirler. Küçük nesnelere karşı daha az duyarlıdırlar. Büyük verici ve alıcı antenlerine sahiptirler. Kullanım kolaylığı bakımından karşılaştıracak olursak UHF cihazlara kıyasla daha zahmetlidir.

Gpr radar cihazları başka bir açıdan değerlendirilecek olursa, bir dedektör çeşididir. Radyo dalgalarının yansıma yaptığı bütün nesneler tespit edilebilir anlamındadır. Radyo dalgaları bazı nesnelerden yansıyabildiği gibi bazı nesnelerden ise soğrulur ya da içinden geçerler. Soğrulmalar, zayıf yansımalar nesnelerin tipi bakımından bize fikir verir. Örneğin yer altındaki su kaynakları ya da kayalar üzerindeki yansıma değerleri farklıdır. Gpr radarlarda yansımanın genliği ve yansıyan modüleli frekansın zaman gecikmesi baz alınır. Bundan dolayı derinlik ve nesnel ayrımdan bahsetmek mümkündür.

Modern GPR radar, modüle edilmiş iki sinyalin arasındaki faz farkının incelenmesi esasına göre çalışır. Eski tip GPR radarlarda sadece radyo dalgaları gönderilir ve nesnelerden geriye yansıyan sinyaller arasındaki faz farkı ölçülürdü. Bu tip cihazlarda Taşıyıcı RF sinyal modüle edilmemişti. Bu tip radarlara fm – cw radar adı verilmekteydi. FM – CW radarlarda verici ile alıcı arasında bir takım sorunlar yaşanmaktaydı. Verici sinyallerindeki yüksek güç alıcıyı etkilemekteydi. Çalışma ortamına göre verici çıkış gücü sürekli ayar yapılmalıydı. Günümüzün modern cihazlarında ise, bu tip sorunlar artık yaşanmamaktadır. Verici sinyalleri modüle edilmiştir. Sadece yansıyan sinyal ile örneklenen sinyal arasındaki modüle edilen bilginin zaman farkı incelenir.

Dedektör ve manyetik indüksiyon

Dedektör ve manyetik indüksiyon

Dedektör ve manyetik indüksiyon, anlam ve bütünlük bakımından birbirini tamamlar. Dedektör cihazları, manyetik indüksiyon ve indüklenmeye etki eden bir takım faktörlerin incelenmesi esasına dayalı çalışma prensibine sahiptirler. Çeşitli dedektör cihazlarından bahsetmek mümkündür. Hayatımızda en sık karşılaştıklarımız, metal dedektörleri ve hasta hanelerde kullanılan MR ( Manyetik Rezonans ) gibi cihazlardır. Bu cihazlar manyetik indüksiyon ve rezonans etkisinin incelendiği cihazlardır.

Manyetik indüksiyon ve manyetik rezonans etkisini inceleyelim. Bir bobin üzerinden geçirilen akım, bobin üzerinde bir manyetik alanın oluşmasına sebep olur. Manyetik alanın yönü, fizik derslerinden hatırlayacağımız gibi sağ el kuralı ile bulunur. İletken tel avuç içine alınır, akımın geçtiği yön başparmak tarafına getirilir, diğer parmakların yönü manyetik alan yönünü göstermektedir. Manyetik alan kuvvet çizgileri vektörel yapıdadır. Manyetik alan yayılım teorilerine göre tanecikli bir yapıda ve doğrusal yayılırlar.

Dedektör-ve-manyetik-indüksiyon

Dedektör-ve-manyetik-indüksiyon

Bir bobin üzerinde oluşan manyetik alan çizgilerinin en yoğun olduğu yer bobinin içidir. Bobin üzerinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü bobinden geçirilen akım ve voltaj değerleri ile doğru orantılıdır. Bobinin dışındaki manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu, bobinden uzaklaştıkça uzaklaşmanın karesi ile doğru orantılı olarak azalır. Bobin üzerinden belli bir frekansta, yani doğrusal olmayan, yönü değişen akım geçirilirse bobin içerisinde ve çevresinde bir manyetik akı oluşur. Bobin sarım sayısı rezonans frekansının değeri bakımından önemlidir. Frekans değerine göre bobin sarım sayısı hesaplanır.

Dedektör ve manyetik indüksiyon arasındaki ilişki incelendiği zaman, manyetik rezonans etkisini değiştiren etkenler göz önüne çıkmaktadır. Örneğin bir bobin belli bir frekasta sabit bir rezonans etkisinde olduğunu düşünelim. Bobin merkezine yaklaştırılan bir nesne bobindeki rezonansı etkileyecektir. Buna nüve etkisi adı verilmektedir. Nüve olarak, ferromanyetik ve anti manyetik nesnelerden bahsetmek mümkündür.

Manyetik indüksiyon manyetiklik etki alanının incelenmesi olayıdır. Manyetik indüksiyonda, manyetik alan oluşturan kaynak ve etki edilen nesneden bahsedilir. Belli frekanslarda üretilen manyetik alanlar nesnelerde ısı etkisinin oluşmasına sebep olurlar. Örneğin mikrodalga fırınlar ya da sanayide kullanılan demir eritme potaları. Manyetik indüksiyon ve etkileri çok geniş bir kavramdır. İndüklenen frekansın değerine göre farklı etkiler oluşabilmektedir.

Dedektör devresi

Dedektör devresi

Dedektör devresi, çalışma prensiplerine göre birkaç çeşittir. Pulse induction metal dedektör, VLF metal dedektör ve BFO metal dedektör gibi. Dedektör devresi modelleri içerisinde en kullanışlı ve en çok tercih edilen pulse induction dedektör sistemleridir. Bu cihaz, diğer cihazlarla kıyaslama yapıldığında, daha hassastır ve toprak altına daha fazla nüfus eder. Pulse induction metal dedektörlerin güç tüketim miktarı diğer cihazlara göre daha fazladır. Eski tip pulse cihazlarda metal ayrım özelliği yoktu. Günümüzde modern teknolojik imkanlar sayesinde, metal ayrımını çok iyi yapabilir hale gelmiştir. Graphic liquid crystal display (GLCD), ya da TFT tam renkli ekranlar ile kullanıcıya kolay, zengin ve kullanışlı bir cihaz olmuştur.

Dedektör devreleri içerisinde en çok merak edilen me amatör elektronikçilerin yapmak için çaba harcadığı pulse cihazlara ait bir şema paylaşmak istiyoruz. Paylaştığımız elektronik devre şeması dedenmiş ve çalıştırılmıştır.

dedektör-devreleri

dedektör-devreleri

Dedektör devresi, Pulse osilatörü olarak NE555D entegresi kullanılmıştır. Bu entegre belli frekansta kare dalgalar üretmektedir. Şema üzerindeki R2 direnci ve C1 kondansatörü çalışma frekansını belirler. Üzerindeki değerler ile yaklaşık 500 hertz frekansta çalışmaktadır. Devrenin çalışma frekansı daha fazla yükseltilirse, hem hassasiyet azalacaktır, hem de güç tüketimi artacaktır. NE555D entegresi çıkışına BC337 BJT tip sürücü transistör eklenmiştir. Bu transistör, IRF9640 mosfet güç transistörünü kolayca iletim ve kesime geçirebilmektedir. IRF9640 power transistör 350 mikrohenry lik bobini 500 hertz frekansta sürekli olarak kısa devre ederek bir manyetik alan oluşturmaktadır. Bobin hava nüvelidir. Bobinin içerisinde yoğun bir manyetik alan oluşur. Herhangi bir metal nesne bobin merkezine yaklaştırılırsa nüve etkisi gösterir.

dedektör devresi

dedektör devresi

Devre üzerinde kullanılan NE5534 op-amp entegresi çok hassastır. Bu entegrenin çalışma bant frekans aralığı geniştir. Düşük gürültü oranına sahiptir. Balans ayarı sayesinde çalışma bölgesi ayarlanabilmektedir. Metal dedektörlerinde en çok kullanılan entegrelerden birisidir. NE5534 op amp bulunmaz ise devreye LF356 jifet opamp ta takılabilir. Devre üzerinde küçük bir değişim yapmak gerekir o da balans entegresinin bağlandığı bacaklardır. LF356 entegresi kataloğuna bakılarak balance bacakları tespit edilmelidir.

Altın dedektörü nasıl yapılır

Altın dedektörü nasıl yapılır?

Altın dedektörü nasıl yapılır? Diye merak eden birçok amatör elektronikçi vardır. Altın dedektörü yapabilmenin birkaç yolu vardır. Denenmiş ve tavsiye edilen web sitelerindeki dedektör şemalarından  faydalanmak gerekir. Uygun bir şema tespit edildikten sonra elektronik malzemeler tedarik edilir. Malzeme tedarik edilirken satıcılardaki aynı malzemeler için farklı fiyatlarla karşılaşabiliriz. Malzemeleri uygun fiyatlı satış yapan iş yerlerinden alın.

 

altın dedektörü nasıl yapılır

altın dedektörü nasıl yapılır

Altın dedektörü yapımı için şemaya uygun pcb çizimi yapılmalıdır. Bir çok pcb çizim programı mevcuttur. Bunlar arasında eagle, preteus, ve en eskilerden emektar board maker çizim programlarından birisi tercih edilebilir. Kişisel önerim son yıllarda internette sık karşımıza çıkan proteus-ares çizim programıdır. Bu program ile çizim yapabilmek çok basit ve işlevseldir. Pcb çizim programında uygun çizim yapıldıktan sonra sıra gelir bakır plakete çizimi aktarmaya. Çizim, bakır plaket üzerine birkaç yöntem ile aktarılır. Lazer printer den kuşe kağıda baskı yapılır, ve ütüleme yolu ile bakır plakete aktarılır. Ya da ozalit işi yapan iş yerlerinde tampon baskı yöntemi ile çizim bakır plakete aktarılır.

Bakır plakete aktarılan baskı devre, demir 3 klorür asit çözeltisinde eritilir. Çıkan yollar dikkatlice ince zımpara ile temizlenir. Bakır hemen oksitlenmesin diye üzerine sıvı reçine sürülür. Reçine sürülmesi hem kolay lehim yapılmasına hem de kararmasına engel olur. Elektronik parçalar pcb ye doğru şekilde takılır. Devrenin arka yüzeyinden lehim yapılarak yerlerine sabitlenir. Lehim yaparken kaliteli bir lehim teli kullanılmalı ve parça bacağına lehim uygulanırken fazla ısıtılmamalıdır. Fazla ısı entegre ve transistörlere zarar verebilir. Lehimleme bittikten sonra kaliteli bir keski ile fazla kalan komponent bacakları kesilerek temizlenir.

denenmesi:

Altın dedektörü pcb kart montajı bitince sıra gelir denenmesine. Deneme olayı yapılmadan önce bütün parçaların doğru değerlerde ve doğru yönlerde takıldığından emin olabilmek için tekrar gözden geçirmeliyiz. Devrenin çalışabilmesi için doğru voltaj ve doru akım verebilen güç kaynağı sağlanmalıdır. Güç kaynağı devreye bağlanmadan önce artı eksi bağlantı uçları kontrol edilir.

Devrenin doğru çalışabilmesi için sistem gereksinimleri kısmında arama bobini için tavsiye edilen bobin sarımı yapılır. Bobin sarımı yapılırken, projede belirtilen bobin çapı, tel kesiti ve kaç tur sarılması gerekiyor ise ona göre sarım yapılır. Bobin sarımı yapıldığı zaman bobin dedektör bobini olarak kullanılabilmesi için yuvarlak bir plastik tabağa monte edilir. Bu sayede eğilip bükülmesi engellenir.

Artık her şey hazır olduğuna göre altın dedektörü teste hazırdır. Test yapılırken ayar potları proje açıklamalarına uygun olarak ayarlanır. Altın dedektörü altın metaline hassasiyeti artırılmış dedektör çeşitidir.

Altın dedektörü

Altın dedektörü

Altın dedektörü, altın aramak için özel tasarlanmış metal dedektör çeşididir. Metal dedektör modelleri içerisinde en gelişmiş modeller arasındadır. En kaliteli altın dedektörü, çalışma prensibi bakımından pulse induction detector’dur. Pulse cihazlar, diğer metal dedektörlerine kıyasla çok daha derinlerden metal algılaması yapabilmektedirler. Altın dedektörü, genelde define dedektörü olarak bilinir. Define dedektör markaları arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda beklentilerimiz ve karşımıza çıkan cihazın teknik özellikleri birbirini yakın olmalıdır.

Define dedektörü elektronik bir cihazdır. Kesinlikle denenerek alınmalıdır. Piyasada üzerinde üç beş adet farklı büyüklüklerde antenler takılı, saçma sapan cihaz diye tanıtılan şeyler yer almakta. Bu tip kişi ve firmalardan uzak durmanızı öneririz. Bazı kişi ya da firmalarda yine aynı şekilde iki bakır ya da pirinçten yapılmış çubuğu dedektör diye satmaya çalışmaktadırlar. Hiçbirisi en ufak bir işe yaramıyor!

altın-dedektörleri

altın-dedektörleri

Altın arama dedektörü özellikleri:

 • Altın dedektörü elektronik bir cihazdır.
 • Dedektör denenirken, havada topraktakinden daha uzaktan altın ve diğer değerli metalleri algılayabilmektedir.
 • Bu cihazlar altın ve bakır metallerine daha hassas algılama yapabilmektedir.
 • Cihaz 3D nesnel tespit yapabilmelidir. ( yer altı görüntüleme )
 • Cihaz, metal dedektör özelliği yanında manyetometre dedektör özelliğine de sahip olmalıdır.
 • Şu unutulmamalıdır, her zaman dedektörü deneyerek alın. Pahalı dedektör iyi dedektör değildir. Ucuz dedektör de kaliteli dedektör değildir. Teknik özellikleri incelenmeli, özelliklerin gerçek olduğu görülmelidir.
altın-dedektörü

altın-dedektörü

Power pulse dedektör modelleri kaliteli ve uygun fiyatlıdır. Fiyat ve teknolojik özellikler karşılaştırıldığı zaman piyasada en iyiler arasındadır. Bir metal dedektör kullanışlı ergonomik, işlevsel ve işe yarar olmalıdır, diye düşünüp ona göre tasarım yapmaktayız. Size uygun bir metal dedektör bizde mevcut lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Define dedektörleri

Define dedektörleri

Define dedektörleri, define aramak için geliştirilmiş, değerli ve değersiz metalleri iyi ayırt edebilen metal dedektörüne verilen isimdir. Define dedektörleri iyi metal ayrımı yapması ile öne çıkarlar. Sıradan elektronik metal dedektör sistemleri sadece metallere duyarlıdır. Ayrım yapmazlar. Bu nedenle define arama işlerinde çok kullanışlı değildirler. Define dedektörü olarak son yıllarda yıldızı parlayan vazgeçilmez cihaz manyetometre dedektör’dür. Manyetometre dedektör sistemleri sıradan metal dedektörlerinin ulaşamadığı derinliklere ulaşabilen eşsiz bir cihazdır.

define-dedektörleri

define-dedektörleri

Define aramak hem güzel bir hobi hem de bazı insanlar için yaşam tarzı haline gelmiştir. Hafta sonları güzel bir pikniğin ardından ufak tefek gezintiler ve araştırma yapmak büyük zevk vermektedir. Ülkemizde eskiden dedektör ile araştırma yapmak izin gerektirmezken, yeni çıkan yasalara göre izne tabi olmuştur. Bu da birçok kullanıcının ya kaçak arama yapmasına, ya da mağdur olmalarına sebep olmuştur.

Define aramak basit bir iş değildir. Araştırılan bölgenin tarihsel geçmişinin incelenmesi gerekir. Bölgede yaşamış medeniyetlerin tarihsel izleri araştırılmalı, hatta günlük yaşam biçimlerine kadar mümkünse öğrenilmelidir. Eski tapınaklar, eski mezarlıklar, ya da yaşam bölgeleri define bulunabilecek önemli yerler arasındadır.

Metal dedektörü metal nesnelere duyarlıdır. Örneğin heykel ve mezar gibi yerleri bulamazlar. Fakat manyetometre dedektör sistemleri her türlü manyetik nesneye duyarlıdır. Lahitleri, mezar odaları, heykeller manyetometrenin çekim alanında kalırlar.

manyetometre

manyetometre

Orijinal manyetometre sensörü nasıl anlaşılır?

 • Manyetometre sensörü manyetik nesnelere duyarlı olmalıdır.
 • Manyetometre kibrit kutusu büyüklüğündeki bir doğal mıknatısı en az 3 metreden algılayabilmelidir.
 • Cihaz manyetik kutup yönünü algılayıp ayırt edebilmelidir.
 • PC arayüz programı olmalı ve 3D nesnel görüntüleme yapabilmelidir.
 • Cihaz online çalışabilmelidir.
 • Cihaz normal detektörlerdeki gibi ses ile uyarıma sahip olmalıdır.

Dedektör nedir

Dedektör nedir?

Dedektör nedir? Ne işe yarar? Dedektör kelime anlamı olarak tespit edici cihazlara verilen genel isimdir. Dedektörler insan hayatında çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptirler. Örneğin tıp alanında kullanılan tıbbi tahlil cihazları, röntgen görüntüleme cihazları ya da ultrason görüntüleme cihazları dedektör çeşitlerine örnek olarak verilebilir. Metal dedektörü, metalleri tespit edebilmek için geliştirilmiş elektronik cihaza verilen isimdir. Metal dedektörleri de kendi aralarında çalışma prensiplerine göre farklılıklar gösterir. Örneğin toprak altı yüzeysel metal tespitinde kullanılan VLF dedektörler, ya da orta derinlikler için kullanılan pulse indduction sistemler gibi.

Dedektör-nedir

Dedektör-nedir

Metal dedektörü, günlük hayatımızda süper market girişlerinde karşımıza çıkar, kapı girişlerinde içerisinden geçtiğimiz elektronik cihazdır. Bu cihaz yüksek güçlü düşük frekanslı, elektromanyetik şok dalgaları yayarak çalışır. Kalp sorunu ya da tansiyon sorunu olan insanların bunun içerisinden geçmesi, doktorlar tarafından doğru bulunmamaktadır.

Bir diğer dedektör çeşidi, günlük hayatımızda ev ve iş yerlerinden kullandığımız gaz kaçağı detektörleridir. Gaz detektörleri metan (CH4), propan (C3H8), ve bütan (C4H10), gibi gazlara ve bu gazların karışımı olan farklı isimlerle adlandırılan diğer gazlara duyarlıdır.

Hobi olarak insanların ilgisini çeken bir diğer dedektör çeşidi de Define detektörleridir. Define ve değerli-değersiz metal tespitinde kullanılan elektronik cihazlara verilen isimdir. Metal dedektörü, bir bobine belli frekans ve güçte pulse enerjisi verilmesi sonucu, oluşan manyetik nüve etki değişimleri incelenmesi esasına göre çalışır.

Define aramak yasal mıdır

Define aramak yasal mıdır?

Define aramak yasal mıdır? Eğer gerekli izin ve şartlar müsait ise evet yasaldır. Kültür ve tabiat varlıkları koruma kapsamında izinsiz kazı yapılması yasaktır. İzinsiz kazı çalışması yapanlar, yakalandıklarında hapis cezasına çarptırılmaktadır. Define araması aranacak yere en yakındaki müzeden görevlendirilecek bilirkişiler gözetiminde yapılır. Gümrük, maliye ve iç işleri bakanlıklarının birer temsilcisi kazı gözetimine katılır.

Define-aramak-yasal-mıdır

Define-aramak-yasal-mıdır

Mülki amir, 2863’nolu kanunun 6. Maddesinde belirtilen, tescil ve tespit edilmiş sit alanları ve mezarlıklar mevzuatına göre define aranacak yerin uygun olup olmadığına karar vermektedir. Sit alanlarında ve mezarlıklarda define aranmasına izin verilmemektedir.

İzinli kazı çalışmaları sonucu bulunan definenin paylaştırılması şu şekilde olmaktadır. Eğer define hazineye ait arazide bulunmuş ise %50 si aracıya, Özel kişilere ait arazide bulunmuş ise %10’u mülk sahibine, %40’ı aracıya verilir. %50’si devlete kalır.

Define dedektörü çeşitleri

Define dedektörü çeşitleri

Define dedektörü çeşitleri araştırılırken, Dünya’ca ünlü firmaların cihazları incelenmeli ve güncel teknolojik gelişimler takip edilmelidir. Örneğin son iki yıldır define dedektörü olarak artık metal dedektörleri nerede ise hiç kullanılmamaktadır. Bunların yerini GPR radar sistemleri ve manyetometre dedektör almış durumdadır. Gpr radar kullanımı profesyonel ekiplerin tercih ettiği pahalı ve modern yöntemdir. Kullanılan frekansa bağlı olarak yaklaşık 70 metre toprak altı derinliklerinden nesnel tespit yapabilme imkanı sunar.

Manyetometre dedektör sistemleri ise hem profesyonel ekiplerin hem de amatör define arayıcılarının kolayca kullanabildiği bir diğer cihazdır. Manyetometre dedektör toprak altından 15 metre derinliklerden manyetik nesne tespiti yapabilmektedir. Manyetometre sensörleri bir bastona benzer, hafif ve kullanışlı cihazlardır. Manyetometre ya da GPR radarlarda metalleri değerli ya da değersiz diye ayırt etme özelliği bulunmaz. Sadece nesnenin varlığından söz edilebilmektedir.

Define-dedektörü-çeşitleri

Define-dedektörü-çeşitleri

Define dedektörü çeşitleri içerisinde en yaygın ve en eski sistem metal dedektörleridir. Metal dedektörü çeşitleri iki ana başlıkta incelenebilir; bunlar VLF dedektörler ve pulse induction dedektör çeşitleridir. Vlf dedektör modelleri de kendi içinde çeşitli gruplara ayrılır fakat genel karakteristik özellikleri benzerdir. Yüzeysel metal algılamalarında iyi sonuçlar verebilir. Kullanan arkadaşlar bilirler, toprak altında ortalama 50 cm den metal algılaması yapabilmektedirler. Pulse induction metal dedektörleri ise daha derinlerden metal algılaması yapabilmektedir. Arama başlığı büyük olursa örneğin 1 metrekare başlık ile 3 metreden metal algılaması yapmak mümkündür.

Define dedektörü çeşitleri incelenirken satıcı firmanın dedektörü denemesi istenmelidir. Hava testleri en kolay deneme yöntemidir. Aynı büyüklük ve ağırlıklardaki metal nesnelerin hangi uzaklıklardan tespit edilebildiği incelenmeli ve not alınmalıdır. Cihazlar ve markalar içerisinde seçim buna göre yapılmalıdır.

Define dedektörü tamiri

Define dedektörü tamiri

Define dedektörü tamir edilirken her şeyden önce arızaya neyin sebep olduğu araştırılmalıdır. Bu arıza yanlış kullanım ya da bir kısa devre sonucu oluşmuş olabilir. Yanlış kullanıma örnek verecek olursak, Arama bobini olarak, omaj değerleri tutmayan farklı bobinlerin kullanılması karşımıza en sık çıkan sorundur. Çok düşük omaj değerlerine sahip bobinler mosfet sürücü transistor lerinde arızalara sebep olmaktadır.

Define dedektörü tamiri yapılırken cihaz ile bobin arasındaki data kablosu kontrol edilmelidir. Bu kablo araştırma yaparken çok fazla kıpırdama ve eğilip bükülmelere maruz kalmaktadır. Kablo içerisinde kopmalara ve kısa devrelere sıklıkla rastlanmaktadır. Define dedektörü tamiri yapılırken sık yaşanan farklı bir arıza türü de şudur; Dedektör çalışıyor fakat algılama yapmıyor, ya da az algılama yapıyor ise bobinden gelen sinyallerin yükseltilip mikro işlemciye uygun hale getirilmesini sağlayan op-amp entegre devrelerde bir arıza olma ihtimali yüksektir. Eğer op-amp değiştirilecek ise yeni entegrenin kazanç değerleri eskisi ile farklı olma ihtimali vardır. Yani devre üzerindeki op-amp çalışma bölgesini belirleyen trimpot ile ince ayar yapmak gerekebilmektedir.

Define dedektörü arızaları için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Dedektörlerini aynı gün içerisinde onarılıp denemesi yapılarak teslim edilir.

Define dedektörü nasıl yapılır

Define dedektörü nasıl yapılır?

Define dedektörü nasıl yapılır diye merak eden kişiler için, dedektör yapımı konusunda bilgi vermek isteriz. Her şeyden önce define dedektörü yapmak isteyen kişi en azından amatör bir elektronikçi olmalıdır. Define dedektörü yapabilmek için dedektör çalışma prensiplerinin bilinmesi gerekir. Metal dedektörü temelde arama bobininin indüktansının sıfır kabul edildiği bir noktaya göre değişmesi incelenerek metalin varlığından ve algılamadan söz edilmektedir. En yaygın metal dedektörü çeşitleri VLF ya da  pulse induction prensibi ile çalışan cihazlardır.

dedektör-devreleri

dedektör-devreleri

VLF metal dedektörleri yüzeysel algılama yapan basit cihazlardır. Pulse induction metal dedektörlere kıyasla daha yüksek frekanslarda çalışırlar. ( 1KHz – 500Khz ) Yüksek frekanslı elektromanyetik şok dalgaları, düşük frekanslı ve yüksek güce sahip pulse induction cihazlara kıyasla daha yüzeysel metal algılaması yapmaktadırlar. VLF metal dedektörü hafif küçük ve yüzeysel metal aramaları için çok elverişli yapıya sahiptir. Enerji tüketimleri azdır. Pil ömürleri çok uzundur.

Pulse induction metal dedektörleri ise, VLF cihazlara kıyasla daha çok enerji harcarlar. Toprak altında çok daha derinden metal algılaması yapabilirler. Define dedektörü olarak kullanıma en uygun cihazlardır. Pulse induction metal dedektörü çeşitleri üretici firmalara göre farklı özellik ve kabiliyetlerde üretilmişlerdir. Dünyaca ün yapmış firmalar yüksek fiyatlardan cihaz satışı yapmaktadırlar. Fiyatın yüksek oluşu beklentinizi karşılar anlamına gelmemelidir. Çok daha düşük fiyatlara kaliteli cihazlar bulunabilmektedir.

Define dedektörü ;

Define dedektörü yapımı için web sitemizde yer alan dedektör şemalarından faydalanabilirsiniz. Şema dikkatlice incelenmeli ve elektronik malzeme listesi oluşturulmalıdır. Parçalar malzemecilerden temin edildikten sonra şemaya uygun pcb çizimi yapılmalıdır. Pcb üzerine elektronik malzemeler dikkatlice takılıp lehimlemesi yapılmalıdır. Lehimlemesi biten devre bir arama bobini yapılarak test edilmelidir. Arama bobini için, 40cm çap ve 0.7mm kesitli bakır tel 23 tur sarılmalıdır.

Manyetometre

Manyetometre

Manyetometre, manyetik nesnelerin manyetiklik seviyelerini belirleyebilmek için geliştirilmiş bir ölçü aletidir. Manyetometre ile ölçümü yapılan elektriksel manyetik alanın miktarına verilen isim GAUSS’tur. Gaus yasası olarak isimlendirilir. Manyetiklik, manyetik nesnelerin fiziksel büyüklüklerine bağlı değildir. Küçük nesneler büyük nesnelere kıyasla daha fazla manyetik olabilirler.

manyetometre-dedektör

manyetometre-dedektör

Manyetometre sensörleri 1-2-3 eksenli yapılarda üretilmiştir. Manyetometre sensörleri farklı yapı ve hassasiyette üretilmiştir. Günümüzde en çok pusula sensörleri yaygın kullanıma sahiptir. Pusula sensörlerinin hassasiyeti düşüktür. Kullanıcı manyetometre sensörü ile define avcılığı yapmayı düşünüyorsa bu işler için tasarlanmış profesyonel manyetometre sensörlerinden faydalanmalıdır.

Manyetometre ile define avcılığı, sıradan metal dedektör cihazlarına kıyasla çok daha başarılıdır. Manyetometre dedektör diye adlandırılan cihazlar profesyonel ekiplerin tercihen kullandıkları sistemler içerisindedir. Manyetometre dedektör, manyetik özelliğe sahip nesneyi manyetiklik seviyesi yüksek ise 20 metreye toprak altı derinliklerinden tespit edebilmektedir. Sıradan metal dedektörleri bu derinliklere asla ulaşamazlar.

Manyetometre sensörerinin kullanıldığı bir diğer alan da savaş gemileridir. Askeri alanlar için geliştirilen özel sensörler vasıtası ile deniz altı araçları 80 – 100 metre derinlikten tespit edebilmektedir. Bir diğer alan da uçaklarda kullanımıdır. Gökyüzündeki manyetik alan yoğunlukları uçuş için elverişlimi değil mi? Diye tespit yapılabilmektedir.

manyetometre

manyetometre

Manyetometre dedektör:

 • Metal dedektörlerine kıyasla çok daha küçük arama başlığına sahiptir, hafif ve ergonomiktir.
 • Sıradan dedektörlere kıyasla manyetik özellik gösteren metalleri çok daha derinden algılayabilir.
 • Bu cihazlar, çok az güç tüketimine sahiptir.
Magnetometer-detector

Magnetometer-detector

Manyetik nesneler manyetikliği ile doğru orantılı olarak manyetik etki yaparlar. Manyetiklik nesnenin büyüklüğüne bağlı değildir. Manyetiklik, manyetik nesnenin cinsi ile ilgilidir. Manyetik etki cisim üzerinde uzun yıllarca muhafaza edilir. Manyetik etkiye sahip nesne geçen zaman ile doğru orantılı olarak manyetik özelliğini kaybetmeye devam eder. Fakat bu çok uzun yıllar alır. Manyetik alan algılayıcı sensörler ile manyetik nesneler tespit edilebilmektedir.

DEDEKTÖR ŞEMALARI

Dedektör şemaları

Çeşitli dedektör modellerine ait gerçek ve çalışan şemalar yayınlıyoruz.  Elektronik devreler ile uğraşan arkadaşlar için denenmiş şemalar. Dünya çapında isim yapmış bazı firmaların dedektör şemaları :

surfmaster-pi-schematic

surfmaster-pi-schematic

detector-coil

detector-coil

Whites-Classic-metal-detector-schematic

Whites-Classic-metal-detector-schematic

fisher-detector-schematic-F751

fisher-detector-schematic-F751

DEDEKTÖR NASIL YAPILIR

DEDEKTÖR NASIL YAPILIR

Dedektör nasıl yapılır? Metal dedektörü yapabilmek için birkaç yöntem vardır. Eğer elektronik bilginiz yoksa, demonte olarak satılan hazır kit devrelerden satın almalısınız. Bu devrelerin montajında dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır. Entegre devre elemanlarını direkt olarak kart üzerine lehimlemeyiniz. Entegre soketi kullanmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca transistörler pcb kart üzerine lehimlenirken aşırı ısınması engellenmelidir.

dedektör nasıl yapılır

dedektör-nasıl-yapılır

dedektör-nasıl-yapılır

Diyelim ki elektronik bilginiz var ve dedektörü kendiniz tasarlamak istiyorsunuz. O zaman pulse induction metal dedektör devresinin çalışma ilkeleri hakkında bilgi vermek isteriz. Pulse dedektör, prensip olarak arama bobini üzerinden anlık yüksek akım geçirilir, akım yönüne ters yönlü oluşan elektromanyetik enerjinin sönümleme grafiğinin incelenir. Bobine yaklaştırılan metal nesne nüve etkisi gösterir ve sönümleme grafiği değişir, etkilenir. Sistemin çalışma mantığı budur.

Arama bobini yüksek akımlı bir mosfet transistör ile tetiklenir, kısa devre edilir. Sonra transistör yalıtıma geçirilir. Bunun hemen ardından yüksek hızlı bir mikrocontroller ile bobin üzerindeki oluşan elektromanyetik alanın metal nüvelerin etkisi ile sönümlemesi incelenir. Yüksek çözünürlüğe sahip ADC kullanılırsa daha hassas sonuçlar elde edilecektir.

Diyelim ki dedektörün elektronik kısmını yaptınız, bu kez de kullandığınız mikroişlemcinin programlamasını yapmanız gerekmektedir. Programlama konusunda tecrübeniz var ise sıkıntı yaşamazsınız. Yok ise bu işe ilk başlayan arkadaşlarımıza basic programlama dilini tavsiye ederiz. Örneğin pic basic pro, ya da proton basic, ilk aşamada ilk basamak olarak öğrenilmesi en kolay yazılım dilleridir. İşi biraz geliştirdiğinizde C programlama diline geçmenizi tavsiye ederiz.