Delikli taş define işareti

Delikli taş define işareti

Delikli taş define işareti, iki şekilde yorumlanır. Eğer taş dik şekilde ve büyük ise mezar anlamındadır. Eğer delik kaya üzerine oyuk ve küçük çaplı ise define işaretidir. Delikli taş figürleri çevresinde farklı figürler araştırılmalıdır. Eğer sadece delik var ise deliğin baktığı yön araştırılmalıdır. Yön deliğin her iki yanı da olabilir. İki ayrı yöne taraf ilerlenmeli ve farklı işaretler aranmalıdır. Araştırma yaparken define dedektörleri ile şüphe edilen yerlerde metal nesneler aranmalıdır.

Delikli-taş-define-işareti

Delikli-taş-define-işareti

Akrep define işaretleri

Akrep define işaretleri

Akrep define işareti, tehlike anlamına gelir. Definenin kendisi zehir ile kaplı olabilir. Ya da definenin bulunduğu yerde zehirlenme anlamında bir tuzak var demektir. Akrep define işareti kaya üzerinde oyulu olmaktadır. Bu işaretin bulunduğu mekanda taş altlarında manyetometre dedektör ile araştırma yapmak gerekir. Sıradan metal dedektör cihazları bu işaretin bulunduğu yerde genelde işe yaramaz. Ortamda bir taş altında manyetik alan araştırılmalıdır. Manyetik alan ile karşılaşılırsa taşın altı kazılmış ve kapatılmış demektir.

Akrep-define-işareti

Akrep-define-işareti

Göz define işaretleri

Göz define işaretleri

Göz define işareti,  define araştırmalarında son noktayı temsil eder. Göz definenin gömüldüğü yere bakar. Göz işareti kaya üzerine oyulmuş olarak bulunur. Göz define işareti keşfedildiğinde baktığı yön doğrultusunda metal dedektör cihazı ile araştırma yapmak gerekir. Civarda eski yıkık harabeler var ise göz genelde bu yöne bakar durumdadır. Metal dedektörü ile yapılan araştırma bir sonuç vermezse gömü çok derinde demektir. Bu durumda çok gelişmiş bir cihaz olan manyetometre dedektör’den faydalanmak gerekir.

Göz-define-işareti

Göz-define-işareti

Balık define işareti

Balık define işareti

Balık define işareti, gömü işareti anlamına gelir. Bu işaret su olan bir yerde define var demektir. Akarsu ya da pınar kenarlarında taşlara oyulu olarak karşımıza çıkar. Balığın kuyruk yönü dikkate alınmalıdır. Definenin hanhi yönde olduğunu belirtir. Define bu işarete çok yakın bir yerdedir. İşaretten fazla uzaklaşmadan yakın yerler metal dedektör ile araştırılmalıdır. Bu işaretin bulunduğu yerlerde su erozyonu olmuş olabilir. Değerli şeyler dağınık olarak bulunabilir.

Balık-define-işareti

Balık-define-işareti

Kuş define işareti

Kuş define işareti

Kuş define işareti, genel olarak hristiyan döneminde kullanılan bir işarettir. Kuş define işareti bulunan kayalarda define bulunmaz. Kuş define işaretleri farklı kuş figürleri ile betimlenir. Örneğin kuğu sembolü, güvercin sembolü,  ya da tavus kuşu sembolü gibi. Kuş define sembolü bulunan kaya yakınlarında kuşun kafasının baktığı yönde bir mağara ya da oyuk aranmalıdır. Mağara ya da oyuk içerisinde manyetometre dedektör ile araştırma yapılmalıdır.

Kuş-define-işareti

Kuş-define-işareti

Ayak izi define işareti

Ayak izi define işareti

Ayak izi define işareti, kutsal yerlere girişi temsil eder. Ayak yönü define yönünü belli eder. Ayak parmaklarının tam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayak izi define işareti bulunduğunda define ayak parmakları yönünde ve ileride bir yerlerdedir. Yön bir pusula ile tespit edilmeli ve doğrusal bir hat boyunca dedektör ile araştırılmalıdır.

Ayak-izi-define-işareti

Ayak-izi-define-işareti

Haç define işareti

Haç define işareti

Haç define işareti, define işaretleri arasında en çok karşımıza çıkan işarettir. Kutsal mekanları ve mezarlıkları temsil eder. Bu işaretin bulunduğu yerlerde eski kilise ya da buna benzer ibadet yerleri bulunur. Yakın çevrede mezarlıklar vardır. Haç define işareti karşımıza çıktığı zaman bölgenin tarihsel geçmişi araştırılmalı ve çevrede yıkık dökük taş yapıtlar araştırılmalıdır.

Haç-define-işareti

Haç-define-işareti

 

Yonca define işareti

Yonca define işareti

Yonca define işareti, kutsal mekanları ifade eder. Kutsal mekanlarda inanışa göre çeşitli define gömüleri bulunmuştur. Gömü yonca işaretinin genelde altındadır. Yonca işareti olan taş ya da heykeller genelde toprak altında kalmış yıpranmış yapıtlardır. Dedektör ile metalik nesne varlığı araştırılmalıdır. Metal dedektör yonca işareti bulunan mekanlarda iyi sonuçlar verir. Değerli nesneler yüzeye yakın yerdedir.

Yonca-define-işareti

Yonca-define-işareti

Kare oyma define işareti

Kare oyma define işareti

Kare oyma define işareti , anlam olarak erkek mezarını belirtir. Mezar yakın bir yerdedir. Mezar araştırılırken dedektör ile boşluk tespiti yapılmalıdır. Pulse induction metal dedektör modelleri mezar içerisinde bulunan değerli eşyaları tespit edebilir. Eğer mezar olması gerekenden daha derin kazılmış ise manyetometre dedektör bu işler için en uygun elektronik cihazdır.

Kare-oyma-define-işareti

Kare-oyma-define-işareti

Yuvarlak oyma define işareti

Yuvarlak oyma define işareti

Yuvarlak oyma define işareti anlam olarak mezarları temsil etmektedir. Bu işaretin bulunduğu yerde mezar yakın civardadır. Mezarların araştırılmasında manyetometre dedektör den faydalanılmalıdır. Manyetometre define dedektörü bu işler için en iyi yöntemdir.

Oyma-define-işareti

Oyma-define-işareti

Aslan define işareti

Aslan define işareti

Aslan define işareti anlam olarak liderlik vasfına sahip insanlara ait define anlamına gelir.  Aslan işareti eğer mağara önlerinde ise, mağara ve çevresinde kapatılmış mühürlenmiş oda araştırılmalıdır. Oda girişi olabilecek yerler araştırılmalıdır. boşluk tespiti için manyetometre dedektör kullanılmalıdır. Manyetometre dedektör modelleri bu tip girişleri bulma işlerinde en başarılı elektronik cihazdır.

Aslan-define-işareti

Aslan-define-işareti

Akrep define işareti

Akrep define işareti

Akrep define işareti tehlike demektir. Akrep define işareti olan yerde akrep yuvası olabilecek taşların altı araştırılmalıdır. Akrep define işareti bulunan yerde akrebin kuyruğu ve iğnesinin baktığı yön araştırılmalıdır.

Akrep-define-işareti

Akrep-define-işareti

Akrep define işaretleri ve anlamları:

 

Kaplumbağa define işareti

Kaplumbağa define işareti özellikle kayalarda, eski evlerin duvarlarında ve ağaçlarda bulunur. Kaplumbağa işareti gömülü hazinenin yönünü gösterir. Kaplumbağanın başı işaret gösterme yönüdür. Kaplumbağa işareti hazine avcıları için çok önemlidir. Bu işaret son işarettir.

kaplumbağa-işareti

kaplumbağa-işareti

kaplumbağa-define-işareti

kaplumbağa-define-işareti

Kaplumbağanın başı ve yönü gizli hazinenin yönünü işaret eder. İşaret olarak kaplumbağa kullanılmasının sebebi tuzak tipini belli eder. Büyük olasılıkla su tuzağı vardır.

GPR GROUND PENETRATING RADAR

GPR GROUND PENETRATING RADAR

Gpr radar ( ground penetrating radar ), Yer altı araştırmaları için kullanılan radar çeşididir. GPR radar sistemlerinde VHF ya da UHF radyo dalgaları kullanılır. GPR radar cihazları dört kısımdan oluşur. Verici, alıcı, antenler ve bilgisayar. Bu cihazların çalışma prensiplerinden genel olarak bahsedelim. Vericiden modüle edilmiş bir RF sinyal, tek yönde doğrusal yönlendirilmiş antenden gönderilir. Sinyal yer altına doğru ilerlerken bazı nesnelerden geriye yansıyıp, tek yönde doğrusal yönlendirilmiş alıcı antenine gelir. Gönderilen sinyal ile yansıyarak geri gelen sinyal arasında bir zaman farkı vardır. Bu iki sinyal arasında bir faz farkı oluşur. Gpr radar bilgisayarı bu faz faklarını bir ara yüz programı ile anlaşılır hale getirir.

gpr ground penetrating radar

GPR-RADAR

GPR-RADAR

GPR RADAR cihazları çalışma frekanslarına göre farklı derinliklerde ve hassasiyetlerde algılama yaparlar. Yüksek frekans (UHF) bandını kullanan cihazlar genelde yüzeysel araştırmalarda kullanılırlar ( 0 – 4 metre ). Küçük nesnelere karşı daha duyarlıdırlar ve yüksek çözünürlükte sonuçlar verebilmektedirler. Düşük frekanslarda çalışan cihazlar genelde jeoloji ve jeofizik alanlarında çokça tercih edilirler. Çok derin ( 2 – 90 metre ) derinliklere kadar algılama yapabilmektedirler. Küçük nesnelere karşı daha az duyarlıdırlar. Büyük verici ve alıcı antenlerine sahiptirler. Kullanım kolaylığı bakımından karşılaştıracak olursak UHF cihazlara kıyasla daha zahmetlidir.

Gpr radar cihazları başka bir açıdan değerlendirilecek olursa, bir dedektör çeşididir. Radyo dalgalarının yansıma yaptığı bütün nesneler tespit edilebilir anlamındadır. Radyo dalgaları bazı nesnelerden yansıyabildiği gibi bazı nesnelerden ise soğrulur ya da içinden geçerler. Soğrulmalar, zayıf yansımalar nesnelerin tipi bakımından bize fikir verir. Örneğin yer altındaki su kaynakları ya da kayalar üzerindeki yansıma değerleri farklıdır. Gpr radarlarda yansımanın genliği ve yansıyan modüleli frekansın zaman gecikmesi baz alınır. Bundan dolayı derinlik ve nesnel ayrımdan bahsetmek mümkündür.

Modern GPR radar, modüle edilmiş iki sinyalin arasındaki faz farkının incelenmesi esasına göre çalışır. Eski tip GPR radarlarda sadece radyo dalgaları gönderilir ve nesnelerden geriye yansıyan sinyaller arasındaki faz farkı ölçülürdü. Bu tip cihazlarda Taşıyıcı RF sinyal modüle edilmemişti. Bu tip radarlara fm – cw radar adı verilmekteydi. FM – CW radarlarda verici ile alıcı arasında bir takım sorunlar yaşanmaktaydı. Verici sinyallerindeki yüksek güç alıcıyı etkilemekteydi. Çalışma ortamına göre verici çıkış gücü sürekli ayar yapılmalıydı. Günümüzün modern cihazlarında ise, bu tip sorunlar artık yaşanmamaktadır. Verici sinyalleri modüle edilmiştir. Sadece yansıyan sinyal ile örneklenen sinyal arasındaki modüle edilen bilginin zaman farkı incelenir.

Dedektör ve manyetik indüksiyon

Dedektör ve manyetik indüksiyon

Dedektör ve manyetik indüksiyon, anlam ve bütünlük bakımından birbirini tamamlar. Dedektör cihazları, manyetik indüksiyon ve indüklenmeye etki eden bir takım faktörlerin incelenmesi esasına dayalı çalışma prensibine sahiptirler. Çeşitli dedektör cihazlarından bahsetmek mümkündür. Hayatımızda en sık karşılaştıklarımız, metal dedektörleri ve hasta hanelerde kullanılan MR ( Manyetik Rezonans ) gibi cihazlardır. Bu cihazlar manyetik indüksiyon ve rezonans etkisinin incelendiği cihazlardır.

Manyetik indüksiyon ve manyetik rezonans etkisini inceleyelim. Bir bobin üzerinden geçirilen akım, bobin üzerinde bir manyetik alanın oluşmasına sebep olur. Manyetik alanın yönü, fizik derslerinden hatırlayacağımız gibi sağ el kuralı ile bulunur. İletken tel avuç içine alınır, akımın geçtiği yön başparmak tarafına getirilir, diğer parmakların yönü manyetik alan yönünü göstermektedir. Manyetik alan kuvvet çizgileri vektörel yapıdadır. Manyetik alan yayılım teorilerine göre tanecikli bir yapıda ve doğrusal yayılırlar.

Dedektör-ve-manyetik-indüksiyon

Dedektör-ve-manyetik-indüksiyon

Bir bobin üzerinde oluşan manyetik alan çizgilerinin en yoğun olduğu yer bobinin içidir. Bobin üzerinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü bobinden geçirilen akım ve voltaj değerleri ile doğru orantılıdır. Bobinin dışındaki manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu, bobinden uzaklaştıkça uzaklaşmanın karesi ile doğru orantılı olarak azalır. Bobin üzerinden belli bir frekansta, yani doğrusal olmayan, yönü değişen akım geçirilirse bobin içerisinde ve çevresinde bir manyetik akı oluşur. Bobin sarım sayısı rezonans frekansının değeri bakımından önemlidir. Frekans değerine göre bobin sarım sayısı hesaplanır.

Dedektör ve manyetik indüksiyon arasındaki ilişki incelendiği zaman, manyetik rezonans etkisini değiştiren etkenler göz önüne çıkmaktadır. Örneğin bir bobin belli bir frekasta sabit bir rezonans etkisinde olduğunu düşünelim. Bobin merkezine yaklaştırılan bir nesne bobindeki rezonansı etkileyecektir. Buna nüve etkisi adı verilmektedir. Nüve olarak, ferromanyetik ve anti manyetik nesnelerden bahsetmek mümkündür.

Manyetik indüksiyon manyetiklik etki alanının incelenmesi olayıdır. Manyetik indüksiyonda, manyetik alan oluşturan kaynak ve etki edilen nesneden bahsedilir. Belli frekanslarda üretilen manyetik alanlar nesnelerde ısı etkisinin oluşmasına sebep olurlar. Örneğin mikrodalga fırınlar ya da sanayide kullanılan demir eritme potaları. Manyetik indüksiyon ve etkileri çok geniş bir kavramdır. İndüklenen frekansın değerine göre farklı etkiler oluşabilmektedir.

Dedektör devresi

Dedektör devresi

Dedektör devresi, çalışma prensiplerine göre birkaç çeşittir. Pulse induction metal dedektör, VLF metal dedektör ve BFO metal dedektör gibi. Dedektör devresi modelleri içerisinde en kullanışlı ve en çok tercih edilen pulse induction dedektör sistemleridir. Bu cihaz, diğer cihazlarla kıyaslama yapıldığında, daha hassastır ve toprak altına daha fazla nüfus eder. Pulse induction metal dedektörlerin güç tüketim miktarı diğer cihazlara göre daha fazladır. Eski tip pulse cihazlarda metal ayrım özelliği yoktu. Günümüzde modern teknolojik imkanlar sayesinde, metal ayrımını çok iyi yapabilir hale gelmiştir. Graphic liquid crystal display (GLCD), ya da TFT tam renkli ekranlar ile kullanıcıya kolay, zengin ve kullanışlı bir cihaz olmuştur.

Dedektör devreleri içerisinde en çok merak edilen me amatör elektronikçilerin yapmak için çaba harcadığı pulse cihazlara ait bir şema paylaşmak istiyoruz. Paylaştığımız elektronik devre şeması dedenmiş ve çalıştırılmıştır.

dedektör-devreleri

dedektör-devreleri

Dedektör devresi, Pulse osilatörü olarak NE555D entegresi kullanılmıştır. Bu entegre belli frekansta kare dalgalar üretmektedir. Şema üzerindeki R2 direnci ve C1 kondansatörü çalışma frekansını belirler. Üzerindeki değerler ile yaklaşık 500 hertz frekansta çalışmaktadır. Devrenin çalışma frekansı daha fazla yükseltilirse, hem hassasiyet azalacaktır, hem de güç tüketimi artacaktır. NE555D entegresi çıkışına BC337 BJT tip sürücü transistör eklenmiştir. Bu transistör, IRF9640 mosfet güç transistörünü kolayca iletim ve kesime geçirebilmektedir. IRF9640 power transistör 350 mikrohenry lik bobini 500 hertz frekansta sürekli olarak kısa devre ederek bir manyetik alan oluşturmaktadır. Bobin hava nüvelidir. Bobinin içerisinde yoğun bir manyetik alan oluşur. Herhangi bir metal nesne bobin merkezine yaklaştırılırsa nüve etkisi gösterir.

dedektör devresi

dedektör devresi

Devre üzerinde kullanılan NE5534 op-amp entegresi çok hassastır. Bu entegrenin çalışma bant frekans aralığı geniştir. Düşük gürültü oranına sahiptir. Balans ayarı sayesinde çalışma bölgesi ayarlanabilmektedir. Metal dedektörlerinde en çok kullanılan entegrelerden birisidir. NE5534 op amp bulunmaz ise devreye LF356 jifet opamp ta takılabilir. Devre üzerinde küçük bir değişim yapmak gerekir o da balans entegresinin bağlandığı bacaklardır. LF356 entegresi kataloğuna bakılarak balance bacakları tespit edilmelidir.

Altın dedektörü nasıl yapılır

Altın dedektörü nasıl yapılır?

Altın dedektörü nasıl yapılır? Diye merak eden birçok amatör elektronikçi vardır. Altın dedektörü yapabilmenin birkaç yolu vardır. Denenmiş ve tavsiye edilen web sitelerindeki dedektör şemalarından  faydalanmak gerekir. Uygun bir şema tespit edildikten sonra elektronik malzemeler tedarik edilir. Malzeme tedarik edilirken satıcılardaki aynı malzemeler için farklı fiyatlarla karşılaşabiliriz. Malzemeleri uygun fiyatlı satış yapan iş yerlerinden alın.

 

altın dedektörü nasıl yapılır

altın dedektörü nasıl yapılır

Altın dedektörü yapımı için şemaya uygun pcb çizimi yapılmalıdır. Bir çok pcb çizim programı mevcuttur. Bunlar arasında eagle, preteus, ve en eskilerden emektar board maker çizim programlarından birisi tercih edilebilir. Kişisel önerim son yıllarda internette sık karşımıza çıkan proteus-ares çizim programıdır. Bu program ile çizim yapabilmek çok basit ve işlevseldir. Pcb çizim programında uygun çizim yapıldıktan sonra sıra gelir bakır plakete çizimi aktarmaya. Çizim, bakır plaket üzerine birkaç yöntem ile aktarılır. Lazer printer den kuşe kağıda baskı yapılır, ve ütüleme yolu ile bakır plakete aktarılır. Ya da ozalit işi yapan iş yerlerinde tampon baskı yöntemi ile çizim bakır plakete aktarılır.

Bakır plakete aktarılan baskı devre, demir 3 klorür asit çözeltisinde eritilir. Çıkan yollar dikkatlice ince zımpara ile temizlenir. Bakır hemen oksitlenmesin diye üzerine sıvı reçine sürülür. Reçine sürülmesi hem kolay lehim yapılmasına hem de kararmasına engel olur. Elektronik parçalar pcb ye doğru şekilde takılır. Devrenin arka yüzeyinden lehim yapılarak yerlerine sabitlenir. Lehim yaparken kaliteli bir lehim teli kullanılmalı ve parça bacağına lehim uygulanırken fazla ısıtılmamalıdır. Fazla ısı entegre ve transistörlere zarar verebilir. Lehimleme bittikten sonra kaliteli bir keski ile fazla kalan komponent bacakları kesilerek temizlenir.

denenmesi:

Altın dedektörü pcb kart montajı bitince sıra gelir denenmesine. Deneme olayı yapılmadan önce bütün parçaların doğru değerlerde ve doğru yönlerde takıldığından emin olabilmek için tekrar gözden geçirmeliyiz. Devrenin çalışabilmesi için doğru voltaj ve doru akım verebilen güç kaynağı sağlanmalıdır. Güç kaynağı devreye bağlanmadan önce artı eksi bağlantı uçları kontrol edilir.

Devrenin doğru çalışabilmesi için sistem gereksinimleri kısmında arama bobini için tavsiye edilen bobin sarımı yapılır. Bobin sarımı yapılırken, projede belirtilen bobin çapı, tel kesiti ve kaç tur sarılması gerekiyor ise ona göre sarım yapılır. Bobin sarımı yapıldığı zaman bobin dedektör bobini olarak kullanılabilmesi için yuvarlak bir plastik tabağa monte edilir. Bu sayede eğilip bükülmesi engellenir.

Artık her şey hazır olduğuna göre altın dedektörü teste hazırdır. Test yapılırken ayar potları proje açıklamalarına uygun olarak ayarlanır. Altın dedektörü altın metaline hassasiyeti artırılmış dedektör çeşitidir.

Altın dedektörü

Altın dedektörü

Altın dedektörü, altın aramak için özel tasarlanmış metal dedektör çeşididir. Metal dedektör modelleri içerisinde en gelişmiş modeller arasındadır. En kaliteli altın dedektörü, çalışma prensibi bakımından pulse induction detector’dur. Pulse cihazlar, diğer metal dedektörlerine kıyasla çok daha derinlerden metal algılaması yapabilmektedirler. Altın dedektörü, genelde define dedektörü olarak bilinir. Define dedektör markaları arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda beklentilerimiz ve karşımıza çıkan cihazın teknik özellikleri birbirini yakın olmalıdır.

Define dedektörü elektronik bir cihazdır. Kesinlikle denenerek alınmalıdır. Piyasada üzerinde üç beş adet farklı büyüklüklerde antenler takılı, saçma sapan cihaz diye tanıtılan şeyler yer almakta. Bu tip kişi ve firmalardan uzak durmanızı öneririz. Bazı kişi ya da firmalarda yine aynı şekilde iki bakır ya da pirinçten yapılmış çubuğu dedektör diye satmaya çalışmaktadırlar. Hiçbirisi en ufak bir işe yaramıyor!

altın-dedektörleri

altın-dedektörleri

Altın arama dedektörü özellikleri:

 • Altın dedektörü elektronik bir cihazdır.
 • Dedektör denenirken, havada topraktakinden daha uzaktan altın ve diğer değerli metalleri algılayabilmektedir.
 • Bu cihazlar altın ve bakır metallerine daha hassas algılama yapabilmektedir.
 • Cihaz 3D nesnel tespit yapabilmelidir. ( yer altı görüntüleme )
 • Cihaz, metal dedektör özelliği yanında manyetometre dedektör özelliğine de sahip olmalıdır.
 • Şu unutulmamalıdır, her zaman dedektörü deneyerek alın. Pahalı dedektör iyi dedektör değildir. Ucuz dedektör de kaliteli dedektör değildir. Teknik özellikleri incelenmeli, özelliklerin gerçek olduğu görülmelidir.
altın-dedektörü

altın-dedektörü

Power pulse dedektör modelleri kaliteli ve uygun fiyatlıdır. Fiyat ve teknolojik özellikler karşılaştırıldığı zaman piyasada en iyiler arasındadır. Bir metal dedektör kullanışlı ergonomik, işlevsel ve işe yarar olmalıdır, diye düşünüp ona göre tasarım yapmaktayız. Size uygun bir metal dedektör bizde mevcut lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Define dedektörleri

Define dedektörleri

Define dedektörleri, define aramak için geliştirilmiş, değerli ve değersiz metalleri iyi ayırt edebilen metal dedektörüne verilen isimdir. Define dedektörleri iyi metal ayrımı yapması ile öne çıkarlar. Sıradan elektronik metal dedektör sistemleri sadece metallere duyarlıdır. Ayrım yapmazlar. Bu nedenle define arama işlerinde çok kullanışlı değildirler. Define dedektörü olarak son yıllarda yıldızı parlayan vazgeçilmez cihaz manyetometre dedektör’dür. Manyetometre dedektör sistemleri sıradan metal dedektörlerinin ulaşamadığı derinliklere ulaşabilen eşsiz bir cihazdır.

define-dedektörleri

define-dedektörleri

Define aramak hem güzel bir hobi hem de bazı insanlar için yaşam tarzı haline gelmiştir. Hafta sonları güzel bir pikniğin ardından ufak tefek gezintiler ve araştırma yapmak büyük zevk vermektedir. Ülkemizde eskiden dedektör ile araştırma yapmak izin gerektirmezken, yeni çıkan yasalara göre izne tabi olmuştur. Bu da birçok kullanıcının ya kaçak arama yapmasına, ya da mağdur olmalarına sebep olmuştur.

Define aramak basit bir iş değildir. Araştırılan bölgenin tarihsel geçmişinin incelenmesi gerekir. Bölgede yaşamış medeniyetlerin tarihsel izleri araştırılmalı, hatta günlük yaşam biçimlerine kadar mümkünse öğrenilmelidir. Eski tapınaklar, eski mezarlıklar, ya da yaşam bölgeleri define bulunabilecek önemli yerler arasındadır.

Metal dedektörü metal nesnelere duyarlıdır. Örneğin heykel ve mezar gibi yerleri bulamazlar. Fakat manyetometre dedektör sistemleri her türlü manyetik nesneye duyarlıdır. Lahitleri, mezar odaları, heykeller manyetometrenin çekim alanında kalırlar.

manyetometre

manyetometre

Orijinal manyetometre sensörü nasıl anlaşılır?

 • Manyetometre sensörü manyetik nesnelere duyarlı olmalıdır.
 • Manyetometre kibrit kutusu büyüklüğündeki bir doğal mıknatısı en az 3 metreden algılayabilmelidir.
 • Cihaz manyetik kutup yönünü algılayıp ayırt edebilmelidir.
 • PC arayüz programı olmalı ve 3D nesnel görüntüleme yapabilmelidir.
 • Cihaz online çalışabilmelidir.
 • Cihaz normal detektörlerdeki gibi ses ile uyarıma sahip olmalıdır.

Dedektör nedir

Dedektör nedir?

Dedektör nedir? Ne işe yarar? Dedektör kelime anlamı olarak tespit edici cihazlara verilen genel isimdir. Dedektörler insan hayatında çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptirler. Örneğin tıp alanında kullanılan tıbbi tahlil cihazları, röntgen görüntüleme cihazları ya da ultrason görüntüleme cihazları dedektör çeşitlerine örnek olarak verilebilir. Metal dedektörü, metalleri tespit edebilmek için geliştirilmiş elektronik cihaza verilen isimdir. Metal dedektörleri de kendi aralarında çalışma prensiplerine göre farklılıklar gösterir. Örneğin toprak altı yüzeysel metal tespitinde kullanılan VLF dedektörler, ya da orta derinlikler için kullanılan pulse indduction sistemler gibi.

Dedektör-nedir

Dedektör-nedir

Metal dedektörü, günlük hayatımızda süper market girişlerinde karşımıza çıkar, kapı girişlerinde içerisinden geçtiğimiz elektronik cihazdır. Bu cihaz yüksek güçlü düşük frekanslı, elektromanyetik şok dalgaları yayarak çalışır. Kalp sorunu ya da tansiyon sorunu olan insanların bunun içerisinden geçmesi, doktorlar tarafından doğru bulunmamaktadır.

Bir diğer dedektör çeşidi, günlük hayatımızda ev ve iş yerlerinden kullandığımız gaz kaçağı detektörleridir. Gaz detektörleri metan (CH4), propan (C3H8), ve bütan (C4H10), gibi gazlara ve bu gazların karışımı olan farklı isimlerle adlandırılan diğer gazlara duyarlıdır.

Hobi olarak insanların ilgisini çeken bir diğer dedektör çeşidi de Define detektörleridir. Define ve değerli-değersiz metal tespitinde kullanılan elektronik cihazlara verilen isimdir. Metal dedektörü, bir bobine belli frekans ve güçte pulse enerjisi verilmesi sonucu, oluşan manyetik nüve etki değişimleri incelenmesi esasına göre çalışır.